De Stichting Instandhouding Historische Kleding is opgericht op 11 juli 2000. Het doel van de stichting is het verwerven, behouden en uitbreiden van de kleding die vervaardigd is ter gelegenheid  van het 700-jarig bestaan van Hattem (Hattem 700) en deze tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden. Daarnaast wil de stichting het onderzoek naar gebruik en verschijningsvormen van historische kleding bevorderen.

De kleding die hierboven genoemd wordt, is in de jaren voorafgaande aan Hattem 700 gemaakt door een grote groep vrouwen die wekelijks bij elkaar kwam.

Nieuw bestuur

In 2017 ontstond er een ongewone situatie, doordat het bestuur en de vrijwilligers destijds wilden stoppen. Twee nieuw aan te treden bestuursleden zijn op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Zij zijn met een groepje van vier begonnen en in de eerste helft van 2018 is de zolder heringericht.

Op 29 oktober 2018 heeft de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Marry Bruins- Schoenmaker – voorzitter en secretaris
  • Toos de Leeuw – penningmeester
  • Diny van Olst – lid

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op dit moment heeft de stichting drie bestuursleden, maar om aan de statuten te voldoen worden er momenteel nog twee leden gezocht. De behoefte aan meer vrijwilligers en bestuursleden wordt via diverse media uitgedragen.